شماره تلفن021-35043
آدرس ایمیلinfo@map724.com
فروشگاه اینترنتی map724
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

نسخه بی منطق سمیه برای نجات خودروسازی یا صندلی خود خودروسازان علاقه ای به واردات خودرو ندارند

نکته مهم آیین نامه جدید واردات خودرو تکرار عبارت واردات خودرو در همه مسولین مبنی بر ایجاد رانت تخفیف دار واردات برای خودروسازان است. رانتی که خود خودروسازان در گفتمان های خصوصی علاقه ای به داشتنش ندارند و نمی خواهند وارد چاله ای شوند که وزارت صمت برای آنها کنده است. وزارتی که دو دهه است مدعی است خودروسازان ما خصوصی هستند اما در همه امور آن نه تنها دخالت می کند بلکه تصمیم هم می گیرد. تصمیم واردات خودرو از سوی خودروسازان برای پاسخ به فشار افکار عمومی نسخه ای است که وزارت صمت پیچیده تا هم زیان های مالی خودروسازان را کاهش دهد و هم فشار افکار عمومی را پاسخ دهد. عجیب تر اینکه در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی هر دو خودروساز عملکرد فاجعه باری در واردات خودرو داشته اند و سال ها بود در هر دو شرکت حتی وقتی که واردات آزاد بود انگیزه ای وجود نداشت اما حالا حسب همه اخبار درز شده از آیین نامه واردات خودرو بخش مهمی از مسولیت واردات بر دوش خودروسازان گذاشته شده است. خودروسازانی که جز تغییر مدیرعامل و بخش کوچکی از هیات مدیره آن بقیه ترکیب تصمیم گیر و تصمیم ساز آن تجربه های تلخ واردات خودرو از سوی دو خودروساز را به خاطر دارند و معتقدند مثل سایر سطوح تصمیم گیری در صنعت خودرو توان مقابله با چابکی و اجرای واردات خودرو را در رقابت با بخش خصوصی ندارند.

اینکه نسخه بی منطق واردات خودرو توسط خودروسازی مثل سایر نسخه های دستوری دولتی چه سرنوشتی خواهد داشت قطعا از امروز نتیجه آن معلوم است چون هیچ چیزی در ساختار اجرایی دو خودروساز تغییر نکرده است. در واقع ساختاری با این ابعاد امکان تغییر برای آن وجود ندارد. قطعا در تصاویر تلویزیونی دیده اید برخی انسان های چاق را با جرثقیل جابه جا می کنند و بعضی ها را حتی از ساختار فیزیکی موجودشان نمی توانند جابه جا کنند. صنعت خودرو امروز ما در همین روایت است یعنی امکان ندارد این ساختار فربه در هم تنیده را تکانی داد. بنابراین همچون مثال فوق می تواند بخورد و بیاشامد و همانجا قضای حاجت کند! بیشتر به صنعت خودرو غذا بدهید بیشتر نیاز به قضای حاجت پیدا می کند. یا بفروشیدش خلاصمان کنین یا رهایش کنید تا خودش راهش را برای نجات پیدا کند با همین تیم های مدیریتی فعلی با همین ترکیب هیات مدیره ها راهش را پیدا می کند اگر باز مثل سال های گذشته دائم چوب در دست و بی منطق بالای سرش نباشید. البته که ترک عادت موجب مرض است!

0